Các bài viết tại SONZIM.COM do tôi – Sơn Zim tự viết dựa vào những kinh nghiệm của bản thân tôi và những kiến thức mà tôi đã học hỏi được, tất cả các bài viết này đã được đăng ký và được bảo vệ bản quyền bởi DMCA theo điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Nếu bạn nào muốn sao chép nội dung tại SONZIM.COM để đăng lại trên các website, blog, diễn đàn, mạng xã hội… hay bất cứ đâu thì yêu cầu phải dẫn nguồn và ghi tên tác giả rõ rằng nhé!

Kính mong tất cả các bạn hãy tôn trọng bản quyền tác giả. Xin cảm ơn các bạn!